Badania prenatalne NFZ


Badania prenatalne NFZ

Ultramedica bierze udział w refundowanym przez NFZ Programie Badań Prenatalnych. Celem programu jest m.in. ocena ryzyka aberracji chromosomowych płodu przy pomocy badań USG i testów biochemicznych, a także możliwość wczesnego rozpoznania wad rozwojowych płodu podczas badania USG.

Dla kogo przeznaczony jest program?

Do włączenia do programu uprawnione są pacjentki spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • wiek pacjentki powyżej 35 lat
 • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka
 • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u pacjentki lub u ojca dziecka
 • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową
 • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Jakie badania obejmuje program?

 • badanie USG 1 trymestru (wykonywane pomiędzy 11 a 13 tygodniem ciąży, kiedy wymiar CRL płodu wynosi 45- 84 mm)
 • badanie USG 2 trymestru (wykonywane pomiędzy 18 a 23 tygodniem ciąży)
 • badania biochemiczne z krwi pacjentki (PAPP-A, betaHCG, AFP, estriol, o rodzaju badania decyduje lekarz, w zależności od tygodnia ciąży i wskazań)
 • ocena ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowej u płodu na podstawie testów przesiewowych zgodnie ze standardami FMF przy użyciu algorytmu komputerowego
 • porada genetyczna
 • amniopunkcja, biopsja trofoblastu, kordocenteza (o rodzaju badania decyduje lekarz, w zależności od tygodnia ciąży i wskazań)

Skierowanie

W celu włączenia do programu wymagane jest skierowanie zawierające informacje o wskazaniach do objęcia pacjentki programem wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność włączenia do programu. Honorowane są skierowania wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę, zarówno z placówek posiadających kontrakt z NFZ jak i placówek bez kontraktu np. gabinetów prywatnych (POBIERZ SKIEROWANIE NA BADANIA). 
Kontakt

Masz pytania? Chcesz się zapisać na wizytę?
Zadzwoń lub napisz do nas. Odpowiadamy na wszystkie wiadomości.

Masz pytania? Zadzwoń


Zapisz się on-line!

Zapisy on-line